Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων είναι η διαδικασία συλλογής ιδεών και αισθητικής τακτοποίησης και υλοποίησής τους, καθοδηγούμενες από ορισμένες αρχές για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η Insight Web Creation χρησιμοποιεί μοναδική διαδικασία δημιουργίας, με σκοπό την παρουσίαση του περιεχομένου σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, στην οποία οι τελικοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου με τη βοήθεια ενός προγράμματος περιήγησης ιστού.