Η ομάδα που απαντά στην κλήση της υπηρεσίας hosting είναι η ίδια ομάδα που θα επιλύσει τυχόν προβλήματα. Αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αποτελεσματικά με τη συνεχή υπηρεσία διαχείρισης.